Proposition

All betalning sker till Svenska Morganhästföreningen:
Betalning ska vara SMHF tillhanda senast 2021-07-04. BG 510-9251, Svenska Morganhästföreningen. Kontrollera att det totala beloppet stämmer med din anmälan, ange anmälarens namn + RIKS vid betalning.

Proposition RIKS 2021: Kommer senare